Pagina wordt geladen ...

Praktijkmedewerkers

Huisartsen
Doktersassistenten
Praktijkondersteuners Huisarts (POH)
Praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ)
Medewerkers in opleiding

Huisartsen

Elke patiënt heeft een vaste huisarts. Standaard heeft u dus uw afspraken met dezelfde arts. Als uw huisarts er niet is, maakt de assistente in overleg met u een afspraak bij een andere huisarts in de praktijk.

Huisartsen hebben een heel brede medische kennis. Zowel over lichamelijke als psychische klachten. Dat is ook nodig, want zij spreken patiënten met alle mogelijke problemen en vragen over gezondheid.

De huisarts kan goed beoordelen wat er met u aan de hand is. Meestal kan de huisarts u zelf helpen. Hij of zij onderzoekt u en behandelt uw klachten. Soms voert de huisarts een kleine operatie uit of schrijft hij of zij een medicijn voor. Als uw probleem niet kan worden opgelost in de praktijk, kan de huisarts u naar de juiste specialist sturen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.

 

de-kastanje-tham

A.M. Ng-A-Tham
Huisarts

"Marijke Ng-A-Tham, geboren in multicultureel en kleurrijk Suriname. De huisartsopleiding deed ik in Rotterdam (1993) en sinds 1999 ben ik werkzaam in deze goed georganiseerde en moderne praktijk.

De persoonsgerichte zorg dichtbij, van jong tot oud en het generalisme maken dit vak voor mij uitdagend. Daarnaast hebben palliatieve zorg (in de laatste levensfase) en diabetes mellitus (suikerziekte) mijn speciale aandacht. Kennis delen en vergaren doe ik als huisartsopleider en als kaderarts diabetes heb ik in Drenthe een signalerende en adviserende rol.

Samen met u hoop ik te werken aan uw gezondheid en welzijn."

 

M. Zylstra
Huisarts

Voor mij is Hoogeveen een fijn weerzien van collega's en patiënten. In de periode 2010/2011 deed ik mijn 3e jaar van de huisartsenopleiding bij dr. Wijnja en dr. Ng-A-Tham. De afgelopen 8 jaar heb ik gewerkt in verschillende praktijken in Drenthe en Overijssel en heb daar veel ervaring opgedaan. De mens zien als geheel, kijken wat iemand drijft en hoe iemand geholpen kan worden met zijn kwaal of klachten geeft mij voldoening en vind ik ontzettend boeiend. Ik geloof dat de mens ontzettend veerkrachtig is en dat iedereen zijn eigen unieke kwaliteiten heeft. Het concept Positieve Gezondheid waarin men uitgaat  van veerkracht, aanpassingsvermogen en eigen regie spreekt mij enorm aan. Als speciaal aandachtsgebied houd ik mij bezig met dermatoscopie, waarbij met een speciale lamp plekken op de huid kunnen worden bekeken om beter onderscheid te kunnen maken tussen goedaardig en kwaadaardig.

 

de-kastanje-overbeek

E.C.M. Overbeek
Huisarts

"Ik werk als huisarts in Hoogeveen sinds 2000. Daarvoor heb ik 11 jaar als huisarts gewerkt in Almere. Palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) heeft mijn speciale belangstelling. Als kaderhuisarts palliatieve zorg maak ik deel uit van het Eerstelijns Palliatieve Consultatieteam regio Drenthe. Ook ben ik SCEN-arts.

Als opleider ben ik betrokken bij de begeleiding van huisartsen in opleiding. Ook co-assistenten lopen soms mee met mijn spreekuur.

Wat mij drijft? Elke patiënt is uniek. Ik stel mezelf dan ook altijd vragen als: Wat betekent die klacht voor die persoon in zijn of haar context? Wat is de vraag van de patiënt? Het is elke keer weer een uitdaging om samen met de patiënt te bekijken wat hem of haar het beste kan helpen en goede zorg te verlenen."

 

de-kastanje-grasmeijer

J. Grasmeijer
Huisarts

"In 2002 kwam ik als derdejaars huisarts in opleiding in Hoogeveen terecht, aan het Bilderdijkplein. In 2003, het jaar dat ik mijn diploma kreeg, nam dokter Plantenga afscheid en heb ik op zijn functie gesolliciteerd. Zo begon ik in deze praktijk.

Ik ben best een beetje trots op het goede team dat we met elkaar vormen als praktijk de Kastanje. In het huisartsenvak hou ik van toegankelijkheid en het opbouwen van een relatie met de patiënt, wat het mogelijk maakt om goede zorg te kunnen bieden."

 

Doktersassistenten

In onze praktijk werken zes doktersassistenten. Als u belt voor een afspraak, krijgt u één van hen aan de lijn. Zij vraagt u waarvoor u een afspraak wilt maken. Zo kan ze beter inschatten hoe veel haast er nodig is. Dit geldt ook bij het aanvragen van een huisbezoek.

U kunt bij de assistenten terecht met allerlei medische en praktische vragen. Net als de huisarts hebben zij hun beroepsgeheim, wat betekent dat zij moeten geheimhouden wat u vertelt. De assistenten voeren ook zelf medische acties uit, zoals injecties geven, oren uitspuiten en bloeddruk meten. Ze volgen regelmatig bij- en nascholing om hun kennis bij te houden en uit te breiden.

 

de-kastanje-astrid

Astrid
Doktersassistent

"Sinds 2002 werk ik in de praktijk. Met veel plezier doe ik alle taken van doktersassistent. Daarnaast heb ik ook mijn eigen taken, zoals het begeleiden van stagiairs en een deel van de financiële administratie.

In 2016 heb ik mijn triage-opleiding met succes afgerond. Dit houdt in dat ik, door een aantal vragen te stellen aan de telefoon, goed kan inschatten wat de mate van spoed is als u mij belt. Zo zorg ik ervoor dat u op het juiste moment de juiste hulp krijgt van de juiste hulpverlener.

Ik heb ook een eigen (vrouwen)spreekuur. U kunt bij mij bijvoorbeeld terecht voor het afnemen van een soa-test of voor vragen over anticonceptie."

 

de-kastanje-joyce

Joyce
Doktersassistent, praktijkmanager

"Na 15 jaar in de praktijk zullen de meeste patiënten mij wel kennen. Ik houd van het vak om de breedte en de afwisseling. Je weet nooit hoe de dag er uit gaat zien, hoe goed je alles ook probeert te plannen. Het vak gaat over alle aspecten van het leven, dat maakt het zo boeiend. Ook de band die ik met patiënten opbouw door wat we samen meemaken, vind ik zeer waardevol.

Als doktersassistente ben ik geduldig, betrouwbaar en open. Ik vind het belangrijk om dicht bij de mensen te staan, te luisteren en samen tot een oplossing te komen. Naast de patiëntenzorg ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de praktijk. Zo houd ik mij bijvoorbeeld bezig met het personeelsbeleid en het bewaken van de kwaliteit van de zorg.

Ik hoop dat u zich thuis voelt in onze praktijk. Wij zetten ons met hart en ziel in om u de zorg te geven die u nodig heeft."

 

de-kastanje-lotte

Lotte
Doktersassistent

"Mijn naam is Lotte, en ik werk sinds 2006 als gediplomeerd doktersassistente. Naast medische handelingen en triage ben ik gespecialiseerd in wondverzorging en heb ik een eigen soa-spreekuur."

 

de-kastanje-monique

Moniek
Doktersassistent

"Sinds juni 2000 werk ik in deze praktijk. Om mijn kennis verder uit te breiden heb ik in de loop der jaren verschillende opleidingen en cursussen gevolgd.

Ik werk hier drie dagen per week. Eén daarvan is 'achter de schermen', waarbij ik allerlei administratieve en coördinerende taken uitvoer. Persoonlijke groei en ontwikkeling vind ik belangrijk, net als mezelf kunnen zijn. Hierdoor kan ik met veel plezier en enthousiasme mijn beroep uitoefenen. In deze praktijk is dit mogelijk. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van dit team!"

 

de-kastanje-vera

Vera
Doktersassistent, spreekuurondersteuner huisartsen (SOH)

"Sinds januari 2014 werk ik fulltime in de praktijk, waar ik alle taken van doktersassistent uitvoer. Daarnaast heb ik in 2017 de opleiding SOH (spreekuurondersteuner van de huisarts) succesvol afgerond. Sindsdien heb ik een eigen spreekuur en kunt u voor een aantal medische (spoed)klachten bij mij terecht. Ik werk onder begeleiding van uw eigen huisarts. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de medische bestellingen op de praktijk.

In 2016 heb ik mijn triage-opleiding met succes afgerond. Dit houdt in dat ik, door een aantal vragen te stellen aan de telefoon, goed kan inschatten wat de mate van spoed is als u mij belt. Zo zorg ik ervoor dat u op het juiste moment de juiste hulp krijgt van de juiste hulpverlener."

 

Foto Lotte van Middelaar

Lotte
Doktersassistent

"Sinds 01 oktober 2019 ben ik begonnen als doktersassistente in deze praktijk. Hier ben ik 3 dagen werkzaam en houdt ik mij bezig met de spreekuren, het beantwoorden van de telefoon en de balie werkzaamheden. Daarnaast heb ik onlangs mijn opleiding tot triagist met succes afgerond"

 

Foto Melanie

Melanie
Doktersassistent

Mijn naam is Melanie, en ik werk als vaste invalassistente in deze praktijk. In de periode van 1993 t/m 2001 heb ik gewerkt in Huisartsenpraktijk Bilderijkplein, waar sommige patiënten mij misschien nog van kennen. Na een aantal jaren ergens anders gewerkt te hebben werk ik alweer geruime tijd, met heel plezier als assistente in deze praktijk.

 

Praktijkondersteuners Huisarts (POH)

Een Praktijkondersteuner Huisarts wordt meestal ‘POH’ genoemd. De POH helpt vooral patiënten met een chronische ziekte, zoals suikerziekte of longziektes. Ook kan zij u helpen om te stoppen met roken. De POH houdt zich tijdens haar afspraken bezig met controles, begeleiding en advies. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de zorg die de POH biedt.

Meestal verwijst uw eigen huisarts u door naar een POH. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de assistente. Er werken drie POH’s in onze praktijk.

 

de-kastanje-carla

Carla
Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

"Sinds maart 1999 werk ik in de praktijk. In 2001 heb de opleiding POH-Somatiek afgerond. Daarvoor heb ik als verpleegkundige gewerkt en ook als assistente in verschillende huisartsenpraktijken. Ik werk in opdracht en onder begeleiding van de huisartsen.

Ik probeer mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te leren omgaan met chronische ziekten zoals: diabetes (suikerziekte) en het risico daarop, astma en COPD (longaandoeningen), hart- en vaatziekten (o.a. hoge bloeddruk) en het geven van voorlichting en advies over deze aandoeningen.

Verder breidt mijn aandacht zich uit naar de zorg voor ouderen. Als het nodig is, ga ik op huisbezoek. Mensen kunnen ook bij mij terecht voor hulp bij stoppen met roken."

 

de-kastanje-ilona

Ilona
Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

"In 2009 ben ik hier begonnen als doktersassistente. Na een aantal jaren als doktersassistente gewerkt te hebben, wilde ik mij graag specialiseren. In 2015 heb ik de opleiding tot praktijkondersteuner afgerond. Sindsdien werk ik dan ook als praktijkondersteuner.

U kunt bij mij terecht voor controles op suikerziekte, astma, copd en hart- en vaatziekten. Ook leg ik huisbezoeken af in het kader van ouderenzorg."

 

Praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ)

Een ‘Praktijkondersteuner GGZ’ (POH-GGZ) is een praktijkondersteuner met een specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg. Het doel is om zo patiënten met psychische problemen sneller en beter te helpen.

Uw huisarts zal u verwijzen naar de POH-GGZ als hij of zij dat nodig vindt. Het eerste gesprek met de POH-GGZ duurt ongeveer drie kwartier. U bespreekt dan samen welke problemen u heeft. Na dit gesprek adviseert de POH-GGZ u over geschikte hulp. Dit kan zijn:

  • een verwijzing naar de GGZ, maatschappelijk werk of een andere organisatie
  • twee of meer vervolggesprekken met de POH-GGZ in de praktijk

De POH-GGZ overlegt altijd met uw huisarts over dit advies. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartsenpraktijk. Als u wordt doorverwezen naar een andere organisatie, dan delen we uw gegevens met deze organisatie. Maar alleen als u daar toestemming voor geeft.

 

de-kastanje-annie

Annie
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

"Ik werk sinds mei 2017 als POH-GGZ in de praktijk. Hiervoor heb ik bijna 25 jaar gewerkt bij GGZ Drenthe en drie jaar als POH-GGZ bij een huisartsenpraktijk in Friesland. Ik ben geboren en getogen in Friesland.

Als u ergens mee zit en er niet meer uitkomt, kan dat ervoor zorgen dat u klachten krijgt zoals piekeren, slaapproblemen, somberheid, stress, angst of lichamelijke pijn. Patiënten vertellen vaak dat zij gewend zijn om hun problemen zelf op te lossen. Als dat niet werkt, dan kunt u uw zorgen bespreken met de huisarts die u kan verwijzen naar mij. Samen met u kijk ik naar de oorzaken van uw klachten en wat er nodig is om de klachten te verminderen. Soms is het nodig om te verwijzen naar een andere instantie of de gespecialiseerde GGZ.

Als praktijkondersteuner werk ik onder verantwoordelijkheid van de huisarts."

 

Medewerkers in opleiding

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Dit betekent dat er regelmatig een huisarts in opleiding voor 12 maanden in onze praktijk werkt. Een huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die zich specialiseert tot huisarts. Ook lopen er regelmatig praktijkondersteuners en doktersassistenten in opleiding stage in onze praktijk.

De assistente kan u vragen of u het goed vindt dat een medewerker in opleiding u behandelt. Als u dat niet liever wilt, is dat ook goed. 

De medewerkers in opleiding bespreken aan het eind van de dag alle patiënten met de arts die hen begeleidt tijdens hun opleiding.


bel ons Bel ons op 0528 22 00 00 | Voor spoed bel met 0528 22 00 07