Pagina wordt geladen ...

MISSIE EN VISIE HUISARTSENPRAKTIJK  'DE KASTANJE' 2021-2026

Missie

In de Huisartsenpraktijk 'De kastanje' wordt als team samengewerkt aan een hoge kwaliteit van zorg, waarbij de patiënt centraal staat.

We streven naar zorg op maat, rond de patiënt georganiseerd. De patiënt heeft hierbij zelf de regie naar zijn of haar mogelijkheden.

Inleiding

 

Hoe we als team deze zorg organiseren en uitvoeren staat beschreven in onze visie. Hierin verwoorden wij een ideaal beeld, het is een beeld waar we naar streven en waar we voor willen staan.

Naar aanleiding van de visie hebben wij beleidspunten vastgesteld, die aansluiten bij het streven de samenwerking en kwaliteit van zorg naar een hoger niveau te tillen. Het beleid is een meerjarenplan voor de komende 5 jaar.

 

Visie

Patiënt centraal

Voor de patiënt willen we kwalitatief goede, laagdrempelige en betrouwbare zorg op maat verlenen.

 

Kwaliteit van zorg

We sluiten aan bij de kernwaarden en kerntaken zoals geformuleerd door de LHV beroepsgroep in 2019. https://toekomsthuisartsenzorg.nl    

Kernwaarden: Medisch generalistisch, Continu, Persoonsgericht, Gezamenlijk

Kerntaken: Medische generalistische zorg, Zorg coördinatie, Spoedeisende zorg, Terminaal/palliatieve zorg en Preventieve zorg

Deze kernwaarden en kerntaken willen we vertalen naar visie en beleid van de Kastanje.

 

We bieden hoge kwaliteit van zorg op de kerntaken. Hiertoe houden we onze kennis en vaardigheden optimaal.

We bieden zoveel mogelijk continuïteit van zorg, met aandacht voor overdracht naar collega’s indien noodzakelijk.

De zorg is persoonsgericht, rekening houdende met de behoefte aan zorg en met de psychosociale context van de patiënt.

We zien de definitie “gezondheid” in breder perspectief (MPG).

Er wordt gestreefd naar een gezonde werkrelatie tussen patiënt en de praktijkmedewerkers, deze kenmerkt zich als “samen en betrokken”. De patiënt heeft hierin de eigen regie en verantwoordelijkheid binnen zijn/haar mogelijkheden.

Bij het leveren van zorg aan de patiënt vinden we samenwerking binnen het team essentieel en geven we gezamenlijk vorm aan kwaliteit.

 

Het team staat voor:

We zijn een lerende organisatie.

Werknemers en werkgevers krijgen de gelegenheid werk gerelateerde vaardigheden of deskundigheid te ontwikkelen en in te zetten voor praktijk en/of in andere organisaties.

We bieden een stimulerende werkomgeving waarin persoonlijke ontwikkeling een plaats heeft.
We zijn proactief en participeren in nieuwe ontwikkelingen.

Er is een plezierige werksfeer, er is tijd en aandacht voor elkaar. Er is onderling vertrouwen en een veilige werkomgeving voor iedereen.

De communicatie onderling is open en constructief. De communicatie is respectvol. Het is normaal elkaar feedback te geven en feedback van elkaar te ontvangen.

De taakverdeling is helder en er zijn duidelijke werkafspraken. Er wordt efficiënt samengewerkt. In geval van taakdelegatie werken we volgens protocollen met betrekking tot organisatorische en inhoudelijke zaken en zijn werkafspraken voor eenieder helder.

We zijn transparant in onze wekwijze en we stellen ons toetsbaar op.

We zijn een opleidingspraktijk voor huisartsen, praktijkassistenten en praktijkverpleegkundigen.

De werklast is voor iedereen acceptabel.

 

Samenwerking binnen de MOED

De praktijk werkt mee aan een verdere samenwerking binnen de MOED, vakinhoudelijk, organisatorisch en facilitair. We werken mee aan de visie en beleidsvorming in MOED verband.

We werken mee aan het gezamenlijk opgestelde meerjarenplan van de MOED.

In MOED verband werken we aan goede onderlinge verhoudingen en een goede werksfeer.

 

Maart 2021


bel ons Bel ons op 0528 22 00 00 | Voor spoed bel met 0528 22 00 07