Pagina wordt geladen ...

Praktijkmedewerkers

Huisartsen
Praktijkassistenten
Praktijkondersteuners Huisarts (POH-S)
Praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ)

Praktijkmanager
Medewerkers in opleiding

 

Huisartsen

Elke patiënt heeft een vaste huisarts. Standaard heeft u dus uw afspraken met dezelfde arts. Als uw huisarts er niet is, maakt de assistente in overleg met u een afspraak bij een andere huisarts in de praktijk.

Huisartsen hebben een heel brede medische kennis. Zowel over lichamelijke als psychische klachten. Dat is ook nodig, want zij spreken patiënten met alle mogelijke problemen en vragen over gezondheid.

De huisarts kan goed beoordelen wat er met u aan de hand is. Meestal kan de huisarts u zelf helpen. Hij of zij onderzoekt u en behandelt uw klachten. Soms voert de huisarts een kleine operatie uit of schrijft hij of zij een medicijn voor. Als uw probleem niet kan worden opgelost in de praktijk, kan de huisarts u naar de juiste specialist sturen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.

 

de-kastanje-tham

A.M. Ng-A-Tham
Huisarts (big nummer: 89022964801)

"Marijke Ng-A-Tham, geboren in multicultureel en kleurrijk Suriname. De huisartsopleiding deed ik in Rotterdam (1993) en sinds 1999 ben ik werkzaam in deze goed georganiseerde en moderne praktijk.

De persoonsgerichte zorg dichtbij, van jong tot oud en het generalisme maken dit vak voor mij uitdagend. Daarnaast hebben palliatieve zorg (in de laatste levensfase) en diabetes mellitus (suikerziekte) mijn speciale aandacht. Kennis delen en vergaren doe ik als huisartsopleider en als kaderarts diabetes heb ik in Drenthe een signalerende en adviserende rol.

"Samen met u hoop ik te werken aan uw gezondheid en welzijn."

M. Zijlstra
Huisarts (big nummer: 19065478001)

Voor mij is Hoogeveen een fijn weerzien van collega's en patiënten. In de periode 2010/2011 deed ik mijn 3e jaar van de huisartsenopleiding bij dr. Wijnja en dr. Ng-A-Tham. In 2019 ben ik weer in contact gekomen met de praktijk na jaren van waarnemen in Drenthe en Overrijssel. De overstap maken naar praktijkhouder worden in zo'n warme praktijk met betrokken collega's was heel fijn. De mens zien als geheel, kijken wat iemand drijft en hoe iemand geholpen kan worden met zijn kwaal of klachten geeft mij voldoening en vind ik ontzettend boeiend. Ik geloof dat de mens ontzettend veerkrachtig is en dat iedereen zijn eigen unieke kwaliteiten heeft. Het concept Positieve Gezondheid waarin met uitgaat van veerkracht, aanpassingsvermogen en eigen regie spreekt mij enorm aan. 

de-kastanje-grasmeijer

 

 


 

J. Grasmeijer
Huisarts (big nummer: 49049110701)

"In 2002 kwam ik als derdejaars huisarts in opleiding in Hoogeveen terecht, aan het Bilderdijkplein. In 2003, het jaar dat ik mijn diploma kreeg, nam dokter Plantenga afscheid en heb ik op zijn functie gesolliciteerd. Zo begon ik in deze praktijk.

Ik ben trots op het goede team dat we met elkaar vormen als praktijk de Kastanje. In het huisartsenvak hou ik van toegankelijkheid en het opbouwen van een relatie met de patiënt, wat het mogelijk maakt om goede zorg te kunnen bieden."

Foto Assal

A. Sadeghi

Waarnemend huisarts (big nummer: 09908982201)

Op mijn elfde ben ik in 1992 vanuit Iran naar Nederland gekomen. In 2012 heb ik de huisartsenopleiding afgerond. Sindsdien heb ik in verschillende praktijken in Noord Nederland gewerkt. Vanaf 01 januari 2024 werk ik als vaste waarnemer in deze praktijk en ben de eerste aanspreekpunt voor de patiënten van dokter Overbeek. Komende maanden zal duidelijk worden of ik haar praktijk definitief overneem. 

Hoogeveen is niet nieuw voor mij: in 2012 deed ik mijn laatste opleidingsjaar bij huisartsenpraktijk de Linde. Ik vind het fijn dat ik bij de Kastanje in een goed georganiseerd en warm team terecht ben gekomen. Als huisarts vind ik het belangrijk om aandacht te hebben voor de mens als geheel: binnen het gezin, werk, hobby's, vriendschappen enz. Met uw input als patiënt en mijn adviezen als dokter hoop ik samen met u tot een gezamenlijk behandelplan voor uw klacht te komen.

Maikel

M. Stob 

Waarnemend huisarts (big nummer: 49918389901)

Ik heb mijn opleiding tot huisarts in 2021 afgerond in deze praktijk en kom met plezier de aankomende tijd het team versterken. Een vraaggerichte zorgaanpak vind ik het prettigst werken. Openheid, eerlijkheid, en alles bespreekbaar kunnen maken zijn belangrijke waarden voor mij in het arts-patiënt contact. Ongeacht met wie je te maken hebt, de mens in zijn geheel kunnen helpen ongeacht afkomst, geloof, gender, intelligentie maakt ons werk interessant, uitdagend en afwisselend. 

Praktijkassistenten

In onze praktijk werken zeven praktijkassistenten. Als u belt voor een afspraak, krijgt u één van hen aan de lijn. Zij vraagt u waarvoor u een afspraak wilt maken. Zo kan ze beter inschatten hoe veel haast er nodig is. Dit geldt ook bij het aanvragen van een huisbezoek.

U kunt bij de assistenten terecht met allerlei medische en praktische vragen. Net als de huisarts hebben zij hun beroepsgeheim, wat betekent dat zij moeten geheimhouden wat u vertelt. De assistenten voeren ook zelf medische acties uit, zoals injecties geven, oren uitspuiten en bloeddruk meten. Ze volgen regelmatig bij- en nascholing om hun kennis bij te houden en uit te breiden.

 

de-kastanje-astrid

Astrid
Assistent/triagist

"Sinds 2002 werk ik in de praktijk waar ik met veel plezier verschillende taken uitvoer. Daarnaast heb ik ook mijn eigen taken, zoals een deel van de financiële administratie en het begeleiden van stagiairs. Ik haal veel plezier uit het overdragen van mijn kennis en ervaring naar de nieuwe lichting assistenten en aan het helpen van patiënten. 

Ook heb ik een eigen spreekuur. U kunt bij mij terecht voor al uw vragen over soa en anticonceptie.

 

 

de-kastanje-lotte

Lotte
Assistent/triagist

"Sinds 2006 werk ik als doktersassistente en dit doe ik nog steeds met heel veel plezier. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit triage aan de telefoon, het assistente spreekuur en patiënten helpen aan de balie. Daarnaast heb ik samen met mijn collega Astrid een soa/anticonceptie spreekuur. Bij mij kun je onder andere terecht voor vragen betreft soa's maar ook voor advies inwinnen over anticonceptie. Dit spreekuur is laagdrempelig. Ik wil graag patiënten goed en correct helpen als hier vragen over zijn. Ook leid ik stagaires op. Hoe leuk is het om dit mooie vak aan anderen te kunnen overbrengen". 

 

de-kastanje-monique

 

Moniek
Assistent/triagist

"Sinds juni 2000 werk ik in deze praktijk. Mijn vak vind ik erg boeiend en afwisselend. Elke dag is anders en dat maakt het juist zo leuk. Ik vind het belangrijk dat het contact met onze patiënten goed is. Als doktersassistente probeer ik een luisterend oor te zijn voor onze patiënten en om ervoor te zorgen dat de hulpvraag aansluit bij wat iemand nodig heeft. Ik vind het fijn om met ons team te zorgen voor een goede samenwerking en om met elkaar goede zorg te leveren aan onze patiënten". 

 

Foto Lotte van Middelaar

Lotte
Assistent/triagist en spreekuur ondersteuner huisarts

Sinds 01 oktober 2019 ben ik begonnen als doktersassistente in deze praktijk. Hier ben ik 3,5 dag werkzaam en houdt ik mij bezig met de spreekuren, het beantwoorden van de telefoon en de balie werkzaamheden. Daarnaast heb ik onlangs mijn opleiding tot triagist met succes afgerond.

 

Rosanne
 

 

 

 

 

       

 

Rosanne

Assistent en spreekuur ondersteuner huisarts in opleiding

Mijn naam is Rosanne, ik mocht mijn laatste stage lopen in de Kastanje. Dit beviel zo goed dat ik er na het behalen van mijn diploma met plezier mag komen werken! Het beroep doktersassistente is afwisselend en hier haal ik veel energie uit. Ik vind het contact met patiënten erg belangrijk. Als assistente sta ik graag voor u klaar, ben ik vriendelijk en heb ik een luisterend oor. Ik hou mij bezig met medische handelingen, het beantwoorden van de telefoon en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkondersteuners Huisarts (POH)

Een Praktijkondersteuner Huisarts wordt meestal ‘POH’ genoemd. De POH helpt vooral patiënten met een chronische ziekte, zoals suikerziekte of longziektes. Ook kan zij u helpen om te stoppen met roken. De POH houdt zich tijdens haar afspraken bezig met controles, begeleiding en advies. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de zorg die de POH biedt. Meestal verwijst uw eigen huisarts u door naar een POH. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de assistente. Er werken drie POH’s in onze praktijk.

 

Carla

Carla

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

"Sinds maart 1999 werk ik in de praktijk. In 2001 heb de opleiding POH-Somatiek afgerond. Daarvoor heb ik als verpleegkundige gewerkt en ook als assistente in verschillende huisartsenpraktijken. Ik werk in opdracht en onder begeleiding van de huisartsen.

Ik probeer mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te leren omgaan met chronische ziekten zoals: diabetes (suikerziekte) en het risico daarop, astma en COPD (longaandoeningen), hart- en vaatziekten (o.a. hoge bloeddruk) en het geven van voorlichting en advies over deze aandoeningen.

Verder breidt mijn aandacht zich uit naar de zorg voor ouderen. Als het nodig is, ga ik op huisbezoek. Mensen kunnen ook bij mij terecht voor hulp bij stoppen met roken."

 

de-kastanje-ilona

Ilona

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

"In 2009 ben ik hier begonnen als doktersassistente. Na een aantal jaren als doktersassistente gewerkt te hebben, wilde ik mij graag specialiseren. In 2015 heb ik de opleiding tot praktijkondersteuner afgerond. Sindsdien werk ik dan ook als praktijkondersteuner.

U kunt bij mij terecht voor controles op suikerziekte, astma, copd en hart- en vaatziekten. Ook leg ik huisbezoeken af in het kader van ouderenzorg."

Foto Laura

Laura

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

Ik ben Laura de Boer. In 2020 heb ik de opleiding tot POH afgerond en ben ik in deze praktijk gaan werken. Hiervoor heb ik 3 jaar gewerkt als wijkverpleegkundige in de thuiszorg.

Ik ben 2,5 dag werkzaam in de praktijk en zie voornamelijk patiënten met Astma, COPD, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Ik streef er naar om de patiënt begeleiding te bieden die bij hem of haar past.

Praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ)

Een ‘Praktijkondersteuner GGZ’ (POH-GGZ) is een praktijkondersteuner met een specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg. Het doel is om zo patiënten met psychische problemen sneller en beter te helpen.

Uw huisarts zal u verwijzen naar de POH-GGZ als hij of zij dat nodig vindt. Het eerste gesprek met de POH-GGZ duurt ongeveer drie kwartier. U bespreekt dan samen welke problemen u heeft. Na dit gesprek adviseert de POH-GGZ u over geschikte hulp. Dit kan zijn:

  • een verwijzing naar de GGZ, maatschappelijk werk of een andere organisatie
  • twee of meer vervolggesprekken met de POH-GGZ in de praktijk

De POH-GGZ overlegt altijd met uw huisarts over dit advies. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartsenpraktijk. Als u wordt doorverwezen naar een andere organisatie, dan delen we uw gegevens met deze organisatie. Maar alleen als u daar toestemming voor geeft.

 

de-kastanje-annie

Annie
Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

"Ik werk sinds mei 2017 als POH-GGZ in de praktijk. Hiervoor heb ik bijna 25 jaar gewerkt bij GGZ Drenthe en drie jaar als POH-GGZ bij een huisartsenpraktijk in Friesland. Ik ben geboren en getogen in Friesland.

Als u ergens mee zit en er niet meer uitkomt, kan dat ervoor zorgen dat u klachten krijgt zoals piekeren, slaapproblemen, somberheid, stress, angst of lichamelijke pijn. Patiënten vertellen vaak dat zij gewend zijn om hun problemen zelf op te lossen. Als dat niet werkt, dan kunt u uw zorgen bespreken met de huisarts die u kan verwijzen naar mij. Samen met u kijk ik naar de oorzaken van uw klachten en wat er nodig is om de klachten te verminderen. Soms is het nodig om te verwijzen naar een andere instantie of de gespecialiseerde GGZ.

Als praktijkondersteuner werk ik onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

 

 

Annemiek 

Praktijkondersteuner GGZ

Sinds maart 2021 werk ik als POH-GGZ bij huisartsenpraktijk de Kastanje. Daarnaast ben ik ook werkzaam als POH-GGZ in Coevorden. Hiervoor heb ik 13 jaar gewerkt als doktersassistente. Ik ben opgeleid tot Toegepast Psycholoog en in 2020 heb ik de opleiding tot POH-GGZ afgerond. Als POH-GGZ zie ik met name mensen met spanningsklachten, slaapproblemen, angstklachten en somberheid. In het algemeen zal het eerste gesprek in teken staan van kennismaking. We bespreken waar je tegenaan loopt en wat je al hebt ondernomen om de klachten te doen verminderen. Vervolgens maken wij samen een plan. Soms kan het nodig zijn om je door te verwijzen voor verdere behandeling en begeleiding. Je kunt dan bijvoorbeeld verwezen worden naar het maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling. Al deze stappen worden in overleg met jou gezet. Waar ik mij tijdens de gesprekken met name op richt is jouw wensen, behoeften en veerkracht. Hierbij maak ik onder andere gebruik van oplossingsgerichte gesprekstechnieken, positieve psychologie, ACT en Therapieland (e-Health programma). 

Ik werk onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Daarnaast houd ik me, net als de huisarts, aan mijn beroepsgeheim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkmanager

 

de-kastanje-joyce

Joyce

Praktijkmanager 

Als praktijkmanager coördineer- en adviseer ik op de gebieden van organisatie, kwaliteit, personeelszaken, ICT, administratie en ik neem organisatorische en controlerende taken uit handen van de huisarts. Dit doe ik met veel passen en toewijding.

Naast mijn rol als praktijkmanager werk ik nog een aantal uur per week als doktersassistente. Als doktersassistente ben ik geduldig, betrouwbaar en open. Ik vind het belangrijk om dicht bij de mensen te staan, te luisteren en samen tot een oplossing te komen. 

Ik hoop dat u zich thuis voelt in onze praktijk. Wij zetten ons met hart en ziel in om u de zorg te geven die u nodig heeft. 

 

Medewerkers in opleiding

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Dit betekent dat er regelmatig een huisarts in opleiding voor 12 maanden in onze praktijk werkt. Een huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die zich specialiseert tot huisarts. Ook lopen er regelmatig verpleegkundige, praktijkondersteuners en praktijkassistenten in opleiding stage in onze praktijk. De assistente kan u vragen of u het goed vindt dat een medewerker in opleiding u behandelt. Als u dat niet liever wilt, is dat ook goed. De medewerkers in opleiding bespreken aan het eind van de dag alle patiënten met de arts die hen begeleidt tijdens hun opleiding.


bel ons Bel ons op 0528 22 00 00 | Voor spoed bel met 0528 22 00 07