Pagina wordt geladen ...

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via een beveiligd systeem (Zorgmail) elektronisch overgedragen. U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

bel ons Bel ons tijdens kantooruren op 0528 22 00 00 | Voor spoedgevallen kunt u bellen met 0528 22 00 07