Pagina wordt geladen ...

Complimenten en klachten

Wij horen graag van u hoe u de zorg van onze praktijk heeft ervaren. Dit kunnen positieve en negatieve ervaringen zijn over (onderdelen van) uw behandeling of over het contact met de zorgverlener. Uw ervaringen kunnen een signaal zijn om zaken te verbeteren.

Complimenten en andere reacties

Complimenten, reacties, suggesties of verbeterpunten horen wij graag. Wilt u een compliment of een reactie geven aan onze praktijk of aan een van onze medewerkers, klik dan hier of log in op uw portaal van mijngezondheid.net.

Klachten

Heeft u een klacht over een behandeling? Dan kunt u dit op verschillende manieren laten weten.

Probleem direct oplossen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Als u niet tevreden bent, kunt u dit het best direct bespreken met de betrokken medewerker(s) of huisarts. Dit is de snelste, en vaak de beste manier. U kunt hiervoor bij de assistente tercht voor een klachtenformulier (dit formulier kan worden afgehaald bij de balie, naar u worden gemaild of opgestuurd per post). U kunt ook online een klacht melden over medisch inhoudelijke zaken. Ga hiervoor naar MijnGezondheid.net en via een e-consult kunt u uw klacht benoemen. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren. I.v.m. de veiligheid en het beschermen van uw privacy/persoonsgegevens vragen wij u vriendelijk geen klachten en/of overige meldingen via de mail naar ons te sturen. 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden op de balie en op www.skge.nl.

 

bel ons Bel ons tijdens kantooruren op 0528 22 00 00 | Voor spoedgevallen kunt u bellen met 0528 22 00 07