Pagina wordt geladen ...

Extra doelgroepen mogen de griepprik halen

De Gezondheidsraad adviseert de griepprik aan te bieden aan een grotere groep mensen. Dit jaar krijgen deze extra groepen de mogelijkheid om op eigen initiatief een afspraak te maken voor een gratis griepprik.

Ik behoor tot één van de extra doelgroepen, hoe haal ik dit jaar de griepprik? Krijgt u geen uitnodiging om de griepprik te halen? En valt u in één of meerdere van de groepen hieronder? Dan kunt u dit jaar de griepprik halen. Neem hiervoor tussen 1 oktober en 1 november contact op met uw huisarts. Dit mag ook een mantelzorger doen. Als u al een uitnodiging krijgt voor de griepprik hoeft u niets te doen.

  • Zwangere vrouwen: vrouwen die tussen 1 oktober en 1 december 22 weken of langer zwanger zijn. En dus uiterlijk 23 februari zijn uitgerekend
  • Longschade door Covid-19: mensen die longschade hebben doordat ze in het ziekenhuis aan de beademing hebben gelegen
  • Neurologische en neuromusculaire aandoeningen: mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS, mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct, mensen met epilepsie, kinderen met psychomotore aandoeningen.
  • Morbide obesitas: mensen met een BMI van meer dan 40.
  • Dementie: mensen waarbij dementie is vastgesteld.
  • Cochleaire implantaten: mensen met geïmplanteerd gehoorapparaat.
  • Verstandelijke beperking: mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen. Dit in overleg met de (huis)arts.

Meer informatie leest u hier

Vraag Antwoord
Ik behoor tot één van de extra doelgroepen in het GR-advies. Waarom moet ik mij zelf melden bij de huisarts en krijg ik geen uitnodiging voor de gratis griepprik? De Gezondheidsraad heeft het nieuwe advies pas 20 september jl. gepubliceerd. Alle voorbereidingen voor de griepprikcampagne voor 2021 waren toen al uitgevoerd. De uitnodigingen lagen toen al bij de drukker en de vaccins waren al besteld. Het was daarom niet mogelijk om op korte termijn de extra groepen uit te nodigen. VWS heeft besloten dat de extra doelgroepen dit jaar wél gratis de griepprik mogen halen als zij zichzelf bij de huisarts melden.
Waarom worden de extra doelgroepen nu pas toegevoegd? Op basis van nieuwe onderzoeken en gegevens is gebleken dat naast de bestaande doelgroepen ook de extra doelgroepen meer risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep.
Is het wel veilig voor mij en mijn baby om de griepprik te halen? Ja, vaccinatie van de zwangere vrouw leidt niet tot een negatieve zwanger-schapsuitkomst en nadelige effecten bij de foetus en uit de zwangerschap voortgekomen baby's.
Waarom worden zwangere vrouwen gevaccineerd tegen de griep? Het belangrijkste doel is het tegengaan van griep bij baby's van 0-6 maanden oud omdat deze groep (ernstig) ziek kan worden door griep en zelf niet gevaccineerd kan/mag worden. Daarnaast beschermt vaccinatie van de zwangere haarzelf tegen (ernstige griep) omdat griep bij de zwangere kan leiden tot een hoger risico op ziekenhuisopname en zwangerschapscomplicaties.
Ik ben opgenomen in het ziekenhuis vanwege COVID-19. Kom ik aanmerking voor de griepprik? Door COVID-19 kan ernstige en langdurige longschade optreden. In 2021 mag u zich melden als u tijdens ziekenhuis opname invasief of non-invasief beademd bent geweest. Als u niet weet of u invasief of non-invasief beademd bent geweest overlegt u dan met uw huisarts. 
Ik heb langdurige vermoeidheidsklachten na COVID-19. Kom ik ook in aanmerking voor een gratis griepprik? U komt alleen in aanmerking als u longschade heeft door COVID-19
Wat is de reden dat een BMI ≥40 kan leiden tot ernstige griep? Mensen met morbide obesitas (BMI ≥ 40) worden vaker ernstiger ziek door de griep. En als ze door de griep op de IC liggen, hebben zij meer kans op een shocklong (ARDS) dan mensen zonder obesitas. De meeste mensen met obesitas komen al in aanmerking voor de griepprik door een verhoogd risico op ernstige aandoeningen als suikerziekte (type 2) en hart- en vaatziekten
Ik heb een BMI van 30-40, waarom behoor ik niet tot één van de extra groepen die tegen de griep gevaccineerd wordt? Mensen met mildere vormen van obesitas (BMI 30-40) hebben minder risico op ziekenhuisopname en andere complicaties door griep. Wel zijn er aanwijzingen dat mensen met obesitas een toegenomen risico hebben op een infectie door het griepvirus
Wat gebeurt er als ik mij niet meld? Krijg ik dan volgend jaar wel een uitnodiging? Ja. Als u tot de extra doeldoelgroepen behoort en zich nu niet meldt voor de griepprik, heeft dit geen gevolgen voor de uitnodiging voor de komende jaren.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu


bel ons Bel ons op 0528 22 00 00 | Voor spoed bel met 0528 22 00 07